معجزه بی تربیتی!

محمد بن یوسف می گوید: در پشتم دمل و زخمی سخت پدید آمد، به پزشکان متعدد مراجعه کردم و به دستور آنها عمل نمودم، ولی نتیجه نگرفتم، سرانجام به اتفاق گفتند: ما در مورد این درد، دوائی نیافتیم.
نامه ای برای ناحیه مقدسه امام زمان(ع) نوشتم و از آقا درخواست دعا نمودم، جواب نامه آمد و در آن نوشته بود: خداوند لباس عافیت به تو بپوشاند و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد.
یک هفته نگذشت که به طور کلی آن زخم برطرف شد و جای آن مثل کف دستم، صاف گردید، محل زخم را به یکی از پزشکان آشنا نشان دادم، او گفت: ما برای این نوع زخم و درد داروئی را نمی شناسیم.

منبع: اصول کافی- باب مولد الصاحب علیه السلام- حدیث 11، ص 519

نکته اخلاقی:

– دقت کنید امام زمان به فکر دمل کون پیروانش هم هست!

– هنوز معلوم نیست نامه را به کجا پست کرده و چگونه پاسخ آنرا دریافت کرده

– طرف اینقدر بی تربیت بوده که بعد از درمان باز رفته ماتحتش را به یک پزشک نشان داده تا دل او را بسوزاند!

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
Lighthouse
عضو
Lighthouse

یکی نبوده به این محمد بن یوسف بگه مجبور بودی اینقدر لواط کنی تا هم پشتت زخمی بشه و هم عفونت کنه؟
آخه آدم مریض وقتی زخمی می شی برو بیمارستان نه اینکه بری پیش یک سبیل کلفت عرب وحشی با آن ابزار و وسایل نامتعارف و غیر استانداردشون تا بزنه داغون ترت کنه و اسباب اثاثیه ات را جوری قراضه و لت و پار کنه تا کلا کاپوت و بی مصرف بشی.
عقل هم خوب چیزیه ها.