معرفی یک کتابخانه رایگان

یکی از کارهایی عملی مفید و موثری که یک ایرانی در خارج کشور میتواند انجام دهد جمع آوری کتابهای مختلف ممنوعه و آگاهی بخش در یک سایت است تا هموطنان مان که اغلب اهل پول دادن برای مطالعه نیستند، بصورت رایگان بتوانند این کتابها را بخوانند.

ضمن قدردانی از کسی که سایت باشگاه ادبیات را راه اندازی کرده، دوستان و هموطنان را دعوت می کنم از این سایت دیدن کنند.

به اشتراک بگذارید: