مقایسه امکانات پزشکی رئیس جمهور آمریکا و خمینی در سی و اندی سال پیش

بدنبال مثبت اعلام شدن تست کرونای دونالد ترامپ وی امروز برای اطمینان بیشتر توسط هلیکوپتر به بیمارستان نظامی والتر رید (Walter Reed) در فاصله ۱۵ کیلومتری کاخ سفید منتقل شد. بنا به گزارش ها رئیس جمهور آمریکا در این بیمارستان مجهز در یک سوئیت اختصاصی که طراحی اتاق کار رئیس جمهور را دارد اقامت خواهد داشت. این را مقایسه کنید با شعبه ۱ بیمارستان بقیه الله سپاه پاسداران که در حقیقت ایجاد یک بیمارستان مجهز اختصاصی در جوار محل اقامت خمینی در جماران بود که بیماران آن تنها اعضای خانواده خمینی بودند و در همان حال خمینی آمریکا را مظهر “استکبار” مینامید! در مورد تجهیزات پزشکی محل اقامت خامنه ای اطلاعی ندارم ولی منطقا باید …

تکلمه: تعداد کارمندان کاخ سفید حدود ۱۲۰۰ نفر و تعداد کارمندان بیت خامنه ای بیش از ۶۰۰۰ نفر میباشد!

به اشتراک بگذارید: