منتظر چرخش ناگهانی برخی اپوزیسیون باشید

در سال های ۵۸ و ۵۹ گروههای سیاسی اعم از چپ، مجاهدین و پادشاهی خواه خیلی فعال بودند و بسیار امیدوار بودند که تلاش هایشان به ثمر بنشیند. اما روز به روز سرکوب و فشار از سوی حکومت افزایش می یافت. دسته دسته جوانان را دستگیر میکردند و در زندانها شکنجه و اعدام میکردند. توی محله ما چند خانواده بودند که دختر یا پسر دبیرستانی شان را از توی خیابان بازداشت کرده بودند و یک هفته بعد خبر اعدامشان را آورده بودند. آن سالهای سیاه، خانواده ها کشته شدن فرزندشان را از دیگران مخفی میکردند و نهایتا بی سر و صدا از آن محله می رفتند.

سال های ۶۰ تا ۶۷ به برکت سایه جنگ ایران و عراق، رژیم موفق شد گروه های مخالف را ریشه کن کند. عده زیادی اعدام شدند و بسیاری دیگر به خارج کشور فرار کردند. آنها که باقی ماندند کم کم به زندگی معمولی برگشتند و مشغول کار و فعالیت غیر سیاسی شدند اما کینه و خشم انقلابی را در درون خود حبس کردند.

اما عده ای از همین جوانان انقلابی و پرشور دیروز، از فرط ناامیدی یک شبه تبدیل شدند به طرفدار جمهوری اسلامی!

شاید دلیل این چرخش های ناگهانی برخی افراد، ضعف روانی و شخصیتی باشد. بهرحال روحیه و ظرفیت افراد متفاوت است. ناامیدی از پیروزی، باعث سرخوردگی برخی افراد می شود بطوریکه به جبهه مخالف می پیوندند.

من این اتفاق را بار دیگر در دوران روی کار آمدن احمدی نژاد و برباد رفتن امیدهای اصلاح طلبانه در جامعه شاهد بودم. برخی از جوانان اصلاح طلب آنقدر از رهبران جناح اصلاح طلبان ناامید شدند که رفتند و همکار سعید مرتضوی (قاضی جنایتکار) شدند.

الان هم نشانه هایی از چنین چرخش های شگفت آور دیده می شود. با روی کار آمدن دمکراتها در امریکا و دادن تنفس مصنوعی به این رژیم و به قدرت رسیدن طالبان و تثبیت اسلامگرایی در منطقه و سرکوب خونبار خیزش های ۹۶ و ۹۸ باعث شده امید مردم به سرنگونی رژیم به ناامیدی تبدیل شود.

تعجب نکنید اگر فردا دیدید فلان چهره اپوزیسیون در لوس آنجلس ، یک شبه طرفدار پر و پا قرص رئیسی بشود (همانطور که شده)

کسانی که تاریخ نخوانده اند و سرنوشت حکومتهای مختلف را مطالعه نکرده باشند، بقول معروف با یک مویز گرمی شان میشود و با یک غوره سردی.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها