مواجب بگیران رسانه‌ای

قبل از اینکه سایت بالاترین را به همراه دوستان ترک کنیم، همیشه مورد آزار و اذیت و فحاشی بسیجیان شاغل در آنجا بودیم. اکثر این افراد طوری وانمود می‌کردند که مخالف رژیم هستند و طرفدار دموکراسی!
مشخص بود که این افراد موسوم به سایبری مفت و مجانی پرسه نمی‌زنند و این سوال پیش آمده بود که مالک سایت چرا برخورد جدی با آنها نمی‌کند. امروز مشخص شده که رژیم اسلامی با صرف هزینه‌های هنگفت از اموال مردم ایران که خیلی‌هاشان به کلیه فروشی رو آورده‌اند و حتی به نان شب هم محتاجند، توانسته مهار شبکه‌های خبری را با اخلال در روند گزارش‌ها در دست بگیرد. در این راه سایبری‌ها به عنوان پادوهای میدانی و سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های ماهواره‌ای با دریافت حق‌العمل کاری به عنوان سواره نظام عمل کرده‌اند و سبیل همه با این اموال غارت شده حسابی چرب شده.
مانند نمونه زیر:

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
Kaafer
عضو

مزدیسنا جان من این سند را دیدم ولی در اصالت آن شک دارم. چیزی که در آن شک ندارم حقیقتی است که شما در مورد رشوه های رژیم به رسانه ها ذکر نموده اید و ارتش سایبری رژیم که ازگلهای بالاترین هم بخشی از آن بودند. رژیم همچنین سبیل دانشگاهها و بعضی موسسات را چرب میکند تا تحلیلهای آنچنانی از آنها بیرون بیاید.

شیخ سالوادور
سردبیر

یک “تحلیل آماری” دانشگاه مریلند بعد از خیزش ۹۶ انجام شده که نایاک اسپانسر اون بوده. طبق این آمار کمتر از یک درصد تظاهر کنندگان ۹۶ مساله شون سیاسی بوده. تمام ماله کشان رژیم در خارج از کشور هم چپ و راست به این آمار اشاره میکردند و میکنند.