مورگان اورتگاس: کمتر دروغ بگید؛ برای مبارزه با کرونا از میلیاردها دلار پول معاف از مالیات خامنه ای استفاده کنید

مورگان اورتگاس (سخنگوی وزارت خارجه امریکا): کمتر دروغ بگید, کمتر دزدی کنید؛ برای مبارزه با کرونا از میلیاردها دلار پول معاف از مالیات خامنه ای استفاده کنید

به اشتراک بگذارید: