موسسه گالوپ: 72 درصد مردم ایران عاشق رئیسی هستند!

روزنامه کیهان شریعتمداری در سرمقاله امروز خود ادعا کرده که بر اساس نظر سنجی موسسه گالوپ 72 درصد مردم از عملکرد ابراهیم رئیسی راضی هستند!

به اشتراک بگذارید: