معرفی زندانیان سیاسی (مژگان کشاورز)

مژگان کشاورز فعال حقوق زنان است که در کمپین چهارشنبه های سفید در مورد ازادی حجاب حضور فعالی داشت . او در روز 18 اسفند 97 (8 مارس روز جهانی زن) همراه با یاسمن اریانی و مادرش منیره عربشاهی در متروی تهران حضور داشت و ضمن پخش گل و شیرینی بین مردم از حقوق زنان صحبت کرد. در 5 اردیبهشت 98 مدت کوتاهی پس از بازداشت یاسمن اریانی و مادرش بازداشت شد و در تاریخ 11 اردیبهشت به زندان مخوف قرچک ورامین منتقل شد . در تاریخ 9 مرداد 98 دادگاه مژگان کشاورز و یاسمن اریانی و منیره عربشاهی به ریاست قاضی مقیسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و این سه فعال روی هم رفته به 55 سال حبس محکوم شدند . قاضی مقیسه به این سه فعال گفته بود تا زمان صدور حکم دسترسی به وکیل نخواهند داشت و در دادگاه به این سه زن توهین و فحاشی کرد . در کل مژگان کشاورز به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق فساد و فحشا و توهین به مقدسات به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم شد .  در تاریخ 16 بهمن 98 شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی میزان محکومیت مژگان کشاورز و یاسمن اریانی و منیره عربشاهی را کاهش داد و آنها روی هم رفته به هر کدام 9 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند که 5 سال و 6 ماه آن قابل اجراست. مژگان کشاورز در حال حاضر دوران حبسش را در زندان اوین میگذراند. 

منابع : دایره المعارف زندانیان سیاسی ایران

رادیو فردا

سایت صدای امریکا

به اشتراک بگذارید: