میزگرد اقتصاد خاور میانه بعد از کرونا با شرکت شاهرخ فردوست, پسر ارتشبد فردوست (انگلیسی یکساعت)

از دقیقه ۱۹ یکی دیگه از شرکت کنندگان در میزگرد در مورد رابطه اقتصادی-نفتی چین و کشورهای خلیج فارس حرف میزنه که جالبه.

mei.edu
به اشتراک بگذارید: