می خواهید بدانید مردم در اوایل انقلاب چگونه فکر می کردند؟

روزنامه هیجدهم فروردین 58 را ورق می زدم. در صفحه اول عکس های 9 نفر از افسران ارتش را که تیرباران شده اند چاپ کرده. در میان صفحات بعدی چشمم به قسمت تلفهای مردم به روزنامه افتاد. خواستم ببینم مردم عادی ان روزها توی چه حالی بودند و واکنش های انها چه بود؟

اینجا آن تکه از روزنامه را برای شما می گذارم. بد نیست روی تصویر زیر کلیک کنید و یا ابعاد آنرا بزرگ کنید و بقیه نظرات هموطنان را بخوانید.

یکی از آنها از حکومت خواسته مثل فیدل کاسترو که مخالفانش را نابود کرد قاطعانه و انقلابی رفتار کند و ضدانقلاب را فورا از بین ببرد.

این هموطن گفته: زمانی فیدل کاسترو یک سیگار برگ روشن کرد و گفت تا من این سیگار را می کشم و تا قبل از اتمام آن شما همه مخالفین را بکشید!

چنین جنایتکارانی مثل فیدل کاسترو الگوی مردم ما بودند.

دیگر هموطن مان زنگ زده و رئیسش را که عمری سر سفره اش نشسته و نان او را خورده لو داده و می گوید او طاغوتی است و از ترسش فراری است .فورا او را دستگیر کنید.

یکی دیگر هم زنگ زده گفته : حالا تکلیف معتادان به الکل چه می شود؟ خوب است حکومت اسلامی سهمیه ای برای واجدان شرایط در نظر بگیرد!

چه دل خوشی داشته بیچاره! نمی دانست آخوندا آب را هم به روی مردم قطع خواهند کرد.

به اشتراک بگذارید: