ناو در حال ساخت ایران این بار در بندر چپ کرد!

تصاویر ماهواره ای به تاریخ ۴ دسامبر نشان میدهند که «ناو تجسسی ـ اطلاعاتی طلائیه» به هنگام تکمیل مراحل ساخت در حوضچه صنایع کشتی سازی ارتش در بندرعباس واژگون شده است. در این حادثه یکی از پرسنل نیروی دریايی ارتش جانش را از دست داد.

به اشتراک بگذارید: