هذیان گویی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی: اکثریت عظیم افرادی که در این صحنه ها بودند اصلا مهسا امینی را نمیشناختند!

علیرضا مرندی، وزیر سابق بهداشت، رئیس کنونی فرهنگستان علوم پزشکی، نماینده دو دوره مجلس، پزشک و مشاور رهبری است. او در باره «اتفاقات» اخیر اظهاراتی داشته که به ما در واکاوی وضعیت روانی «مغزهای متفکر»این نظام کمک میرسانند:

مطمئن باشید اکثریت عظیم افرادی که در این صحنه‌ها بودند، اصلاً آن خانم محترمه‌ای که جان خود را از دست داد را نمی‌شناختند.

بالاخره وقتی مغز افراد را بتوان شستشو داد از اینگونه تخلفات بروز می‌کند؛ مانند گروه داعش؛ همان گروهی که آمریکایی‌ها گفتند و رئیس جمهور سابق آنها نیز گفت که ما داعش را درست کردیم.

نیروی انتظامی ما که خودشان و مسئولان بالا دست‌شان افراد متدینی هستند،حتی در مقابل این تخلفات و یا جنایت‌هایی که افراد می‌کنند باز هم عکس‌العمل‌های تند نشان نمی‌دهند.

به دلیل اینکه این افراد ایمان و دین نداشته و خدا را قبول ندارند به مردم این ظلم‌ها را می‌کنند و افراد را می‌کُشند و زخمی می‌کنند؛ ما نیز اگر خدای ناخواسته این اتفاقات بخواهد گسترش پیدا کند این کار را می‌کنیم.

به اشتراک بگذارید: