هزار و یک روزِ شهبانو فرح

«۱۰۰۱ روز» عنوان کتاب خاطرات شهبانو فرح پهلوی به زبان انگلیسی است. این کتاب که در ۱۶ نوامبر منتشر خواهد شد در سال ۱۳۵۶، حدود یک سال پیش از انقلاب، به زبان فرانسوی منتشر شده بود اما رویدادهای آن روزگار موجب شد که خاطرات «۱۰۰۱ روز» ملکه پیشین ایران به دست فراموشی سپرده شود. به تازگی خبر انتشار دوباره این کتاب اعلام شد.

به اشتراک بگذارید: