واکسن کرونای شهید فخری زاده آماده شد

یه نفر میره داروخانه میگه: آقا ببخشید واکسن کرونا میخوام

– چجوریش رو میخواستید؟

– مگه چند مدله؟

– تزریقیش هست که ما نداریم، خوردنی اش هست که به مسجد و حسینیه محل تون مراجعه کنین، مالیدنی اش هست از دکتر علفی ها بخرین، ما فقط نوع شهید فخری زاده اش رو داریم که شیافی است بدم خدمتتون؟

به اشتراک بگذارید: