وعده دستگیری مهاجرانی توسط کاوه موسوی و یک سؤال

دکتر کاوه موسوی در ویدئوی زیر وعده دستگیری عطاء الله مهاجرانی را میدهند (۳۸:۳۰). علت اینکه تا کنون این امر اتفاق نیفتاده را هم این ذکر میکنند که “الان ۱۷ پرونده دیگر در دست دارند”. من نمیفهمم علت علنی کردن این موضوع چیست؟ آیا ایشان با توجه به نحوه دستگیری حمید نوری, فرار شاهرودی از آلمان و خودکشی شدن قاضی منصوری نمیدانند علنی کردن چنین موضوعی (تا موقعی که حکم جلب مهاجرانی صادر نشده) میتواند موجب فرار یا سر به نیست شدن مهاجرانی شود؟

به اشتراک بگذارید: