ویدئوی انفجار مشابه بیروت در کارخانه تولید آمونیوم پرکلرات

اگرچه بسیاری از ترکیبات نیتروژن دار در واکنشهای شیمیایی گاز نارنجی رنگ نیتروژن دی‌اکسید تولید میکنند، ولی شبیه ترین دود به مورد بیروت را میتوان در آتش سوزی و سپس انفجار کارخانه PEPCON (نوادا، ۱۹۸۸) یافت، که در آن آمونیوم پر کلرات NH۴ClO۴ (یک سوخت موشک) تولید میشد:

به اشتراک بگذارید: