پاپ: کشتار در اوکراین را متوقف کنید

DW- پاپ فرانسیس  رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه ۱۳ مارس خواستار پایان جنگ در اوکراین شد. او گفت بمباران بیمارستان‌ها و سایر تأسیسات غیرنظامی وحشیانه است. 

پاپ فرانسیس همچنین افزود: «تجاوز مسلحانه غیرقابل قبول روسیه باید قبل از اینکه شهرها را به گورستان تبدیل کند متوقف شود. به نام خدا از شما می‌خواهم دست از این کشتار بردارید.» 

به اشتراک بگذارید: