پرزیدنت ترامپ: ایران جزای سختی خواهد پرداخت، این اخطار نیست، تهدید است!

به اشتراک بگذارید: