پرسش: کفگیر به ته دیگ خورده, چه پیش خواهد آمد؟

روحانی: سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای ادارۀ کشور در خزانه نیاز است و باید به همۀ خدمات هم پاسخ داد. روحانی سپس تصریح کرد که بدون پول یا در اصل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نمی‌توان کشور را اداره کرد و اگر پول نفت در میان نباشد باید با استفاده از منابع دیگر نیازهای مالی دولت را تامین نمود. روحانی گفت که “بالاترین درآمد مالیاتی کشور برای سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

  • منظور روحانی از “اگر پول نفت در میان نباشد باید با استفاده از منابع دیگر نیازهای مالی دولت را تامین نمود” کدام منابع است؟
  • منابع خارج از دسترس “دولت” ولی در دسترس “حکومت” کدام هستند که ممکن است در چنین موقعی به داد “رژیم” برسند؟

توضیح اینکه شخصا معتقد نیستم که ورشکستگی دولت مساوی با فروپاشی این رژیم باشه. به نظرم اینهم فقط یکی از متغیر های فراوانی هست که در عمر این رژیم نقش داره.

تازه ترین قدیمی ترین پر رای ترین
پیام رسانی در صورت
monty
سردبیر

یک «کشور» هیچگاه ورشکست نمیشود، یا بهتر بگوییم ورشکستگی اش را اعلام نمیکند.
یک خطای بنیادی اکثر مردم این است که منتظر رویدادی از جنس برخورد یک خودرو با دیوار هستند. آنچه در ایران رخ میدهد زهوار در رفتگی تدریجی مشابه چیزی است که برای یک وانت پیکان چهل سال کار کرده پیش میآید.

mollah
سردبیر

ظاهرا منظور حسن روحانی آماده کردن اذهان مردم است برای اعمال مالیاتهای سخت و کمرشکن.
اینها برای سه چیز دندان تیز کرده اند:
1 اعمال مالیات های بی سابقه
2- برداشت پول های مردم از بانکها (خیلی راحت می توانند بگویند فلان بانک ورشکست شد و یا مدیر بانک پولها را برداشته و فرار کرد!)
3- فروش منابع ملی به کشورهایی نظیر چین و قطر و روسیه