پناهندگان اوکراینی در قصر پادشاهی هلند اسکان داده شدند!

دهها پناهنده اوکراینی موقتا در قصر Het Oude (در ۹۰ کیلومتری شرق آمستردام) اسکان داده شدند. این قصر از پانصد سال پیش محل ضیافتهای خانواده پادشاهی هلند است.

به اشتراک بگذارید: