پیاده شدگان از قطارانقلاب!

روزنامه های سال ۵۸ را که ورق می زدم نکته جالبی توجهم را جلب کرد و آن زمزمه دستگیری حسن نزیه در فضای سیاسی آن دوران بود. برای کسانی که نمی دانند حسن نزیه چه کسی بود بطور خلاصه می گویم که حسن نزیه وکیل محمد مصدق بود و از بنیانگزاران جبهه ملی و سپس نهضت آزادی.

قبل از پیروزی انقلاب حسن نزیه از طریقی به این خبر دست یافت که شاه قصد دارد شورای سلطنت تشکیل بدهد و حتی حاضر است دو سوم شورای سلطنت را از افراد جبهه ملی انتخاب کند! او این خبر را به آیت الله طالقانی میرساند و میگوید باید از این موقعیت استفاده کرد و شورای سلطنت را به تسخیر درآورد اما آیت الله طالقانی می گوید درجایی که آیت الله خمینی در فرانسه رهبری نهضت را بعهده دارد باید همه چیز با نظر ایشان باشد. لذا حسن نزیه به فرانسه میرود و این خبر را به خمینی میدهد اما خمینی با آن مخالفت می کند.

همچنین حسن نزیه و مهدی بازرگان در ماجرای سازماندهی اعتصاب کارکنان صنعت نفت علیه حکومت شاه نقش موثری داشتند.

بعد از پیروزی انقلاب، حسن نزیه توسط مهندس بازرگان به سمت رئیس شرکت نفت ایران منصوب میشود. او در جریان رفراندوم دوازده فروردین مخالف “اسلامی” بودن نوع حکومت بود و می گفت خود آقایان هم می دانند که با قوانین اسلام نمیشود یک مملکت را اداره کرد. او حتی به صراحت گفت که برخی از قوانین جزایی اسلام غیرانسانی است و نباید احیا شوند.

چند ماه بعد او از عملکرد دادگاه انقلاب و بستن روزنامه ها انتقاد کرد مخصوصا در گردهمایی کانون وکلای ایران سخنرانی تندی علیه مجلس خبرگان قانون اساسی و آیت الله بهشتی کرد که بلافاصله واکنش خشمگینانه بهشتی را در پی داشت و شکایت او را به نزد خمینی بردند. خمینی آیت الله اشراقی را برای بررسی عملکرد حسن نزیه به خوزستان فرستاد. اشراقی در مراجعت با مطبوعات مصاحبه کرد و گفت حسن نزیه در شرکت نفت حیف و میل کرده و باید محاکمه شود!

در روزهای بعد فشارها بر او زیادتر شد و دادگاه انقلاب برای او احضاریه نوشت به اتهام توهین به احکام اسلام!

حسن نزیه هرگز به دادگاه نرفت و خانه نشین شد. بازرگان مجبور شد استعفای نزیه را بپذیرد. او خیلی خوش شانس بود که به چنگ انقلابیون متعصب نیفتاد.

حسن نزیه بالاخره موفق شد از کشور فرار کند و به پاریس برود و تا پایان عمر در آنجا ماند.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
5 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها