پیام صریح یک ایرانی به بایدن

اگر می خواهید خطر ساخت سلاح اتمی را از خاورمیانه دور کنید بهترین و مطمئن ترین راه آن پشتیبانی از مردم ایران است تا این رژیم تروریستی را براندازند. مذاکره با قاتلان، جنایتکاران و تروریستهای اسلامی برای شما امنیت نخواهد آورد.

به اشتراک بگذارید: