پیام محمد نوریزاد از زندان برای کسانی که میخواهند رای به نابودی ایران و «استمرار» وضع موجود بدهند؛ شرمتان باد!

اگر می‌خواهید در انتخابات شرکت کنید، آستین بالا بزنید و پنجه در خون و مال و ناموس و آبروی مردمی فرو برید که به دستِ داعشیانِ درنده ولایت از پا درآمدند و نابود شدند؛ اگر خواستید رای بدهید به سرزمینتان بنگرید و پاسخ چاک، چاک‌هایِ گسستگی‌اش را مرور کنید و تا گردن در تباهی فرو شوید و در همه کشتارها و نابسامانی‌هایِ خلخالی‌ها خود را سهیم بدانید! پس هرگاه مایل به رای دادن بودید، اگر توانستید پایِ برهنه به سمتِ صندوق‌ها بروید. زمین پیشِ رویِ شما تشنه، گرسنه و خونین است.

به اشتراک بگذارید: