چراغ سبز اسلیپی جو به خامنه ای جنایتکار

اسلیپی جو درباره نقض حقوق بشر در چین و نسل کشی ایغورها و زورگویی دولت کمونیستی چین به مردم هنگ کنگ اظهار داشت: این چیزها نرمال است چون متکی بر فرهنگ متفاوت است. من هرگز به رهبران این کشورها اعتراض نمی کنم.

این طرز نگاه دقیقا برای گسترش دمکراسی زنگ خطر است. اسلیپی جو اگر در زمان هیتلر زندگی میکرد هرگز به فاشیست ها بخاطر نسل کشی و آدم سوزی اعتراض نمیکرد چون این جنایات برخاسته از فرهنگی متفاوت بود.

با همین استدلال، اسلیپی جو به خامنه ای جنایتکار چراغ سبز نشان داد که هر جنایتی مرتکب شوی از نظر ما نرمال تلقی میشود

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
14 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها