چه کسی برده داری را در ایران منسوخ کرد؟ رضا شاه کبیر!

مشغول مطالعه کتاب ارزشمند «تاریخ اجتماعی ایران» ، تالیف زنده یاد مرتضی راوندی بودم که ناگهان صفحه ای نظرم را جلب کرد؛ سرشماری نفوس در دوران قاجار!

این صفحه از این کتاب ارزشمند پاسخی است به صد در صدی ها، آنها که انتظار داشتند در کمتر از ۱۶ سال، رضا شاه ایران فلاکت زده را هم آباد کند، هم امن و هم مدرن و هم «دموکرات»!

چگونه غوغاسالاران و نسل خمینی طلب انتظار داشته است در کمتر از ۱۶ سال رضا شاه ایران فلاکت زده و متلاشی شده را بدون سرمایه آنچنانی تبدیل به سوییس کند؟

یادمان باشد تا پیش از پهلوی ها مردم ایران حتی شناسنامه نداشتند و برده و غیر برده بودند!

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. رضا شاه، روحت شاد!

به اشتراک بگذارید: