کشته شدن چند آخوند در پاکستان

انفجار بسیار مهیبی در مسجد متعلق به شیعیان پیشاور منجر به کشته شدن بیش از 50 نفر و زخمی شدن دهها نفر گردید.

خوشبختانه در میان کشته شدگان چند نفر آخوند پاکستانی یا افغانستانی هم هستند.

لحظه ورود فرد انتحاری به داخل مسجد و لحظه انفجار را می توانید در ویدئو زیر ببینید.

به اشتراک بگذارید: