کشور وابسته به نفت و نقش مهم کارگران صنعت نفت؛ اگر شما اعتصاب خود را ادامه دهید این حکومت پوسیده خیلی زود فرو می پاشد!

پس از تحریم سیرک انتصابات ۱۴۰۰ مردم روحیه گرفته اند. همه ما میدانستیم با رای ندادن این جنایتکاران ساقط نمیشوند اما در کنار این حقیقت تلخ نبایدبه آسانی از اثرات روانی این تحریم زیبا بر حکومت و‌مردم گذشت.

پس از تحریم سراسری انتصابات توسط مردم و رسوا شدن دکانداران دینی، اکنون خبر خوشی ایران را امیدوار کرده است؛ اعتصاب کارگران صنعت نفت. همانطور که میدانیم در اواخر حکومت پهلوی هم این اعتصابات کارگران و مهندسان صنعت نفت بود که کمر حکومت وقت را شکست.

رژیم جمهوری اسلامی که خود فرزند حرامی و صد نطفه انقلاب اسلامی است خوب میداند که اعتصاب کارگران و مهندسان صنعت نفت و گاز به راحتی میتواند این حکومت بی پول و شدیدا وابسته به نفت را آچمز کند. برای همین هم رژیم در یک اقدام‌نمایشی بر اساس همان سیاست همیشگی مسلمانان جنایتکار یعنی النصر بالرعب اقدام به اخراج ۷۰۰ تن از کارگران کرده است تا به خیال خودش قطار «انقلاب سوم» ایران را متوقف کند.

آنها که ساختار سیستم استخدامی در جمهوری اسلامی را میشناسند خوب میدانند که برای موفق شدن اعتصابات باید همه مردم دست یاری به یکدیگر دهند. در کنار کارگران صنعت نفت یک گروه دیگر هم هستند که نقششان امروز شاید حتی از خود کارگران صنعت نفت مهمتر باشد؛ رزروی ها.

رزروی ها و‌ قراردادی های موقت در این اعتصابات نقش بسیار کلیدی خواهند داشت. این ها افرادی هستند که سالهاست رزومه و تقاضای خویش را در کارگزینی ها به یادگار گذاشته اند تا اگر زمانی جای خالی برای نیروهای جدید باز شد، اینها برای استخدام در اولویت باشند. هر چند در جمهوری اسلامی روابط مقدم بر ظوابط است و این رابطه ها هستند که به جای تخصص شما را به مقصد می رسانند با همه اینها بدون شک در شرایطی که نظام دارد زیر فشار افکار عمومی و اکثریت معترض کمر خم میکند، حکومت بدون شک به این فکر میکند که با سرکوب و اخراج کارگران و جایگزین کردن آنها با رزروی ها، اعتصابات کارگران صنعت نفت را عقیم خواهد کرد.

در این شرایط خاص واقعا باید رزروی ها با شرف باشند. اگر اعتصابات کارگران نفت موفق شود شاید ایران هم برای همیشه تغییر کند. در این شرایط خاص اگر کارگران رزروی و مهندسان بیکار در صورت تقاضا برای استخدام پا بر روی وسوسه شیطانی رژیم بگذارند، کار رژیم تمام است.

اینکه ما از کسی که سالها بیکار بوده است انتظار داشته باشیم در صورت پیشنهاد کار به خاطر منافع جمعی و ملی از منافع شخصی بگذرد، حداقل در ایران اسلامی شده و به «جنگل» طعنه زده تقاضای بزرگ و عجیبی است اما با همه اینها امید داریم که این رزروی ها با پشت کردن به نظام جنایتکار نشان دهند امروز به آن درجه از بلوغ سیاسی رسیده اند که در جنگل جمهوری اسلامی همنوع خویش را قربانی نکنند.

روزگاری که کارگران دیگر اصناف اعتصاب میکردند هیچکس فکر نمیکرد زمانی برسد که کارگران صنعت نفت هم لب به اعتراض بگشایند. اگر از همان آغاز نمیگذاشتیم اینگونه ما را تقسیم بندی و جدا از هم قربانی کنند شاید امروز وضع دیگری داشتیم.

«اول سراغ کمونیست‌ها آمدند،
سکوت کردم چون کمونیست نبودم.
بعد سراغ سوسیالیست‌ها آمدند،
سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.
بعد سراغ یهودی‌ها آمدند،
سکوت کردم چون یهودی نبودم.
سراغ خودم که آمدند،
دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.»

آری، امروز باید همه ما از اعتصابات کارگران_ به ویژه کارگران صنعت نفت_ حمایت کنیم. اوضاع فعلی کارگران و مهندسان صنعت نفت باید تلنگری هم به خود آنها باشد که همیشه چون اوضاع خودشان خوب بود از کارگران دیگر اصناف حمایت نمیکردند و هم تلنگری به دیگر اصناف که هنوز نوبتشان نشده است!

در جمهوری اسلامی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز هرگز! بالاخره در هر مقام و هر منزلت و هر مرتبه ای هم که باشید سرانجام جمهوری اسلامی به شما ضربه خود را خواهد زد. نگاهی به بزرگان و پایوران و‌نوکران این حکومت بیاندازید تا ببینید که از سعید امامی ها تا رفسنجانی ها، همه و همه سرانجام قربانی نظامی شدند که عاشقش بودند و برایش خون ریختند.

رزروی های نازنین، چند روز نان خون بر سر سفره خالی خویش بردن ارزش این را ندارد که سفره های دیگران را خالی کنید. شما که تا امروز بیکار بودید، اندکی دیگر صبر کنید تا با موفق شدن اعتصابات کارگران صنعت نفت، شاید کل ایران رهایی پیدا کند.

برای یک بار هم که شده بیاییم منافع ملی را قربانی منافع «شخصی» نکنیم. امیدوارم با پیوستن فعالان کارگری دیگر اصناف به اعتصابات، این رژیم پوسیده زودتر از پا بیفتد. یادتان باشد اگر پول نفت نباشد، آدمکشان داخلی و خارجی رژیم هم سرانجام پشت رژیم را خالی خواهند کرد.

بیایید همانند اکثریت ملت که به خامنه ای و نظام جنایتکارش «نه» گفتند، به نان خونی و استخدامی که پشت «بیکاری» فرد دیگری به وقوع می پیوندد، «نه» بگوییم….

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
7 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها