کلاه شرعی برای واکسن جانسون اند جانسون

حتما ماجرای حلال شدن قند حبه بلژیکی در زمان قاجار را که آخوندها آنرا ابتدا حرام اعلام کرده بودند شنیدید. وقتی حق حساب علمای اسلام برسد، پیچ حرام و حلال ها شل میشود.

حالا باید ببینیم که واکسن شرکت امریکایی که تا دیروز در حکم محاربه با خدا و رسول و امام زمان بود چگونه زرتی یک شبه حلال شد و ورودش آزاد.

چند تا سناریو برای این چرخش قهرمانانه مطرح است اما به احتمال زیاد از آنجا که واکسن جانسون اند جانسون فقط یک دوز لازم است زده شود، کسانی که دست اندرکار واردات این واکسن هستند پول دو دوز را گرفته اند با علما وارد معامله شده اند که بیایید این واکسن را حلال کنید، سود واردات آن پنجاه-پنجاه بین شما و ما.

بعد حاج آقا گفته: آقاجان همینطوری که نمیشود. قانون شرع و کلام خدا کم الکی نیست. باید برای آن یک بستر عقلانی و محکمه پسند پیدا کنید.

چپاول گران دولتی پاسخ دادند: خب این که ساده است. از آنجایی که مردم ما در رژیم طاغوت از پودر بچه جانسون خاطره خوبی دارند و هربار که لای پای بچه عرق سوز میشد از این پودر می زدند و فوری خوب میشد، حتما واکسن کرونای این شرکت معجزه می کند. تازه بنا به گزارشات موثق مدیر این شرکت اخیرا به دین اسلام مشرف شده و قرار است خمس و زکاتش را خدمت حضرتعالی بیاورد.

حاج آقا فورا قبول کرد و گفت ولی سهم ما نباید کمتر از ۹۰ درصد باشد.

به اشتراک بگذارید: