کلیپهایی از قیام مردم عراق علیه “نظام” – سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸ – 11/12/2019