کمک دندانپزشک تجربی یعنی دقیقا چی؟

از دوران کودکی وقتی از پیاده رو خیابانها عبور می کردیم یک تابلو نئون بود که کنجکاوی کودکانه ما را برمی انگیخت چون با خواندن آن معنی آنرا نمی فهمیدیم. روی تابو با خط نستعلیق نوشته بود دکتر… بعد زیر نام دکتر نوشته بود «کمک دندانپزشک تجربی».

ما از وجود دندانپزشک خبر داشتیم همچنین تابلوهای دکتر دندانساز را هم دیده بودیم. علاوه بر اینها، دندانساز تجربی هم وجود داشت اما کمک دندانپزشک تجربی یعنی دقیقا چی؟

حدس میزدیم احتمالا طرف قبلا منشی یک دندانپزشک بوده و روزهایی که دکتر خودش حال نداشت به مطب بیاید به منشی تلفن میکرد و میگفت برو روپوش مرا بپوش و دندان مشتریها را با انبردست بکش!

این جناب منشی، کم کم احساس کرد که من چی از یک دکتر کم دارم؟ چرا خودم مطب نزنم؟

شاید هم طرف پدرش سلمانی داشته و از زمانی که پدرش عمرش را به شما داد، او هم دکوراسیون سلمانی را تر و تمیز کرد و شغل دندانپزشکی تجربی را پیشه خود کرده است اما حالا همین دندانپزشک تجربی، یک دستیار و یا یک «کمک» دارد که او هم مطب زده و خدمات دندانپزشکی می دهد.

متاسفانه تا زمانی که در ایران بودم، فرصتی نشد که وارد آنجا شوم و ببینم آنجا دقیقا چکار می کنند و حرفه آقای دکتر کمک دندانپزشک تجربی دقیقا چیست؟

دوستان اگر به ایران رفتید، به نیابت اینجانب یکسری به آنجا بزنید ببینید قیافه طرف چجوریه!

به اشتراک بگذارید: