یک بار عده ای بوزینه انقلابی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و دودش ۴۳ سال است درچشم ملت ایران است؛ هیجان کور سم است!

۱۳ آبان چهل و چندی سال پیش بوزینگان خط امامی و فواحش حزب توده که عامل شوروی در ایران بودند، نقشه تسخیر سفارت آمریکا را کشیدند و هنوز هم پس از گذشت چند دهه از آن اتفاق شوم، گره کور روابط ما با غرب باز نشده است.

اینکه در فضای خشم و نفرت عمومی از نظام و مزدورانش، قوانین بین المللی را زیر پا بگذاریم و به جهان فقط نشان دهیم مشتی مردم عصبانی هستیم، چیزی را حل نمیکند‌. هیچ کس دل خوشی از لانه های جاسوسی رژیم در اروپا و آمریکا ندارد. باید در برابر این آشیانه های ترور و سرکوب صف های ده هزار نفری کشید و با شعارها و بلند کردن عکس جانباختگان ، افکار عمومی جهان را متوجه جنایاتی کرد که دارد در ایران اتفاق میافتد؛ اما حمله به ماموران امنیت کشورهای میزبان ایرانیان تبعیدی، دقیقا همان پیامی است که جمهوری اسلامی میخواهد به جهان بدهد و بگوید ببینید، شما هم در مواقع بحرانی نتوانستید امنیت سفارت خانه ها را تامین کنید، پس آمریکا و انگلیس و عربستان حق ندارند از ما ایراد بگیرند.

اگر خیلی خشمگین و عصبانی هستید، به مراکز اسلامی حکومت که در تمام شهرهای مهم اروپا و آمریکا دائر است، حمله ببرید، اما با کنسول گری ها و سفارت ها و ماموران خارجی که وظیفه خویش را انجام میدهند، کاری نداشته باشید.میتوان همانند گذشته بر در و دیوارهای سفارت ها شعار نوشت، رنگ پاشید و روبرویشان تظاهرات برپا کرد، اما زدن نیروهای خارجی و ذهنیت بیمارگونه که چون اینها را انگلستان آورده، برای همین هم از اینها دفاع میکنند، عاقبت خوبی در افکار عمومی جهان ندارد. قبول کنیم این ها را جهالت و نادانی نسل پیش از انقلاب آورد و بقیه هم نانی در این سفره زدند‌. از ماست که برماست!

باید باهوش باشیم و نگذاریم حکومت با منتسب کردن مردم عادی به مجاهدین، مردم را از مبارزه دلسرد کند. خشت کجی که این گروه عقب مانده از همان پیدایش نطفه اهریمنی اش در بطن ایران کاشت، هم باعث انقلاب سیاه ۵۷ شد و هم در تمام جنبش های مردم پس از دهه هفتاد تا امروز، اعمال و رفتار پلیدانه و وقیحانه این دیوانگان پادگان مریم باعث شده است جمهوری اسلامی مدام تبلیغ کند که ما برویم اینها می آیند، در صورتی که کیست که نداند_ این گروه بدنام که با پولهای باباصدام به زور تبلیغات و خواست و اراده جمهوری اسلامی در ظاهر زنده است_ هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارد و مردم ایران بارها با هشتگ شکر خورد بر دهن این مجانین مسعود و مریم زده اند.

براستی که این مجانین نه تنها قسمتی از مشکل امروز ایران هستند بلکه رابطه ای که با جمهوری اسلامی دارند، دقیقا شبیه رابطه اسراییل با نظام است؛ که در ظاهر تند ترین شعارها را بر علیه هم میدهند،اما در باطن رفتارشان به بقای یکدیگر کمک میکند.بزرگترین آفت جنبش های اخیر و تظاهرات های اخیر در ایران فعلی ، وجود این پس مانده های انقلاب و گروه های تجزیه طلب است که لیدرهای کفتارشان با شعارهای ابلهانه و جعل و فتوشاپ سعی میکنند برای خود از این نمد خونین، کلاهی بدوزند.

ملت ایران باید هم در داخل و هم در خارج مزدوران را از دور خارج کند؛ اما در خارج ازکشور حمله به ماموران امنیتی و پلیس کشورهای میزبان کاری بی نهایت جاهلانه و میراث انقلاب ۵۷ است. از آلوده شدن جنبش به مبارزات پیش از انقلاب اسلامی_ که حاصلش شده است جمهوری اسلامی_ بپرهیزیم و سعی کنیم بازتاب دهنده آرزوهاو اهداف نسل جوانی باشیم که در خیابان ها شعار زن زندگی آزادی را سر میدهند.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها