یک جک بی تربیتی

میخواهم از محدوده نزاکت خارج شده و یک جک بی تربیتی تعریف کنم. میخواهم از این راه کمکی هم به دشمنانم بکنم چرا که همه عمر مشغول گفتار نیک و کردار نیک بوده ام و هیچ مستمسکی برای حمله به خویش به دست مغرضان نداده ام و  نمیخواهم دست خالی باشند. فهمیده ام که این روزها یک حرف کافی است که آدم را با آن بسنجند و روی آدم ضربدر بزنند. کافی است در عهد ماضی یک چیزی گفته باشی و یا در یک عکسی که بیست سال پیش از یک بی شرفی گرفته شده تو هم در پس زمینه دم گاری لبوئی مشغول لبو خوردن باشی و همان میشود مدرک جرم و دیگر هر چه کرده ونکرده باشی بی تاثیر است.

حالا به جای روده درازی بهتر است لطیفه ام را تعریف کنم. یک افغانی را برده بودند در سازمان ملل نطق کند و گفت همه انسانها یا کونی هستند و یا احمق. حضار بر آشقتند و رئیس سازمان معترضانه گفت آقا این چه حرف زشتی است که میزنید؟ افغانی گفت: حرف زشت کدام است؟ از حقیقت گپ میزنم، تو خودت اگر ده میلیون یه تو بدهم میگذاری به تو آن کار را بکنم؟  رئیس خشمگین پاسخ داد معلوم است که نه. افغانی گفت: خوب احمقی دیگه.

من هم قبول دارم که شاید خیلی خنده دار نبود اما آیا حقیقتی در این لطیفه نیست و حال امروز جامعه ما را بیان نمیکند؟ برای چه مقدار پول قاضی های ایرانی حکم مرگ و اسارت به ناحق میدهند؟  نظامی های ایرانی چقدر میگیرند تا هموطن خویش را بکشند؟ نگوئید معتقد و مکتبی هستند که نیروی محرکه طرفداران این رژیم فقط پول است و دیگر هیچ. بقیه ما در کجا قرار داریم؟ وقتی در آینه نگاه میکنیم و از خود این سوال را صادقانه میپرسیم آیا یک احمق میبینیم یا آن دیگری را؟

اینها که عمله ظلم میشوند شرفشان را به چند میفروشند. چقدر پول لازم است تا شلوار وجدانشان را پائین بکشند؟ و یک بار که پائین کشیدی دیگر قبحش میریزد و هر بار راحت تر آن را پائین میکشی. شاید حتی عادتی شوی و خودت دوست داشته باشی آن را پائین بکشی. طنابی دیگر بجوئی تا به گردن جوان بیگناه دیگری بیاندازی و ارضا شوی.

چقدر لازم است که وطنت را بفروشی و هست و نیست این مردم گرسنه را به بیگانگان بدهی ؟ و اگر کسی اشاره ای به بی شرافتی ات نمود از فرهنگ و ادبیات کمک بگیری و بگوئی هر کس باید گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، و معلوم نیست چند گلیم دیگر باید لگدمال شود تا گلیم تو بیرون کشیده شود. در آن جامعه ای که شمار شل تنبان ها  بی شمار است چند احمق داریم که برای نجات جامعه به آنها دل ببندیم؟

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
7 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها