یک خبر خوب؛ فعالیت مجدد کانال یوتیوب Freedom Messenger

کانال یوتیوب Freedom Messenger که از سال ۸۸ ویدئو های اعتراضات و اعتصابات رو به خوبی پوشش میداد, و از یکسال قبل به دلایل نامعلومی غیر فعال شده بود, مجددا فعال شده.

امیدوارم گردانندگان این کانال خبر رسانی موثر بعد از استراحت یکساله با جدیت تمام به کارشون ادامه دهند.

به اشتراک بگذارید: