یک مامور نیروی انتطامی توسط مردم به هلاکت رسید

تظاهرات مسالمت آمیز در مقابل رژیم به خشونت کیده و چندین هموطن خوزستانی کشته شدند. و ناگزیر مردم هم چاره را در مقابله دیده تند.

خبر گزاری فارس گزارش داده که دو مامور نیروی انتظامی حمهوری اسلامی به گلوله بسته شده تند و یکی از آنها به هلاکت رسیده است.

ظاهرا جنبش مردم به فاز تازه ای وارد شده است. عوامل نیروی انتطامی باید بدانند بخششی در کار نخواهد بود. یا با رژیم یا با مردم.

به اشتراک بگذارید: