۴۳ سال پیش در چنین روزی؛ شاه: پیام حماقت شما را شنیدم!

کیهان خامنه ای آمده متنی را که نزدیکان ساده دل شاه، در آن روزهای حساس و پرآشوب، به دست شاه بیمار داده بودند که بخواند_ تا شاید کمی اوباش ۵۷ تی آرام شوند_ را سند اعتراف شاه کرده! ابله، ایران داشت به چاه وحشت بزرگ می افتاد و شاه زیر فشار توده های جاهل و اوباش طرفدار خمینی و خلخالی اعتراف به ناکرده کرد و آن متن ارزشی ندارد.

هیچ شباهتی میان جنبش اسلامگرا و غرب ستیز چپول محور شما با جنبش رستاخیز ملی جوانان نسل شیک پاسارگادی نیست. شما در سال ۵۷ الله اکبر میگفتید و با شکم های پر، به دنبال بهشت مفت و آب و برق مفت رفتید، اما این جوانان برومند نسل پس از انقلاب سیاه ۵۷، گرسنه هم باشند، با فریاد بلند میگویند آمده اند ایران را پس بگیرند.

انقلاب معکوس ۵۷ از اسلام و چپ گرایی تغذیه میکرد اما این انقلاب زندگی از ایران و ملی گرایی و بازیابی هویت فرهنگی حرف میزند. شما با اعتقاد به بهشت رفتن شورش کردید، این جوانان اکثرا بی اعتقاد به بهشت و جهنم، برای بازپسگیری ایران میمیرند و میدانند مرگ نیستی است اما برای وطن مردن، جاودانگیست.

شما به خاطر هندی خطاب شدن خمینی حرام زاده در یک مقاله( رشیدی مطلق)، آخرین میخ حماقت را بر تابوت ایران شاهنشاهی که قابل اصلاح بود، زدید، این نسل جانش را به خطر میاندازد که عمامه از سر ملایان بردارد.

فرق است میان ماه خمینی نشان شما و ماه این نسل، پس خفه باشید.

شاه تمام حرفهایش را در کتاب پاسخ به تاریخ زده است و پس از خروج از ایران و به دور از تروریست های ۵۷ تی ، چندین مصاحبه دارد که کاملا نگاهش را به انقلاب یا به قول خودش وحشت بزرگ، توصیف کرده است.

ای کاش به اندازه او شرف داشته باشید و با چند تظاهرات بلبلی و با کمترین تلفات مردم_ فارغ از درست و غلط بودنش_ بروید و دست از قدرت بکشید. ای کاش به اندازه ذره ای از عشق میهن که در آن قلب بزرگ بود، این وطن را دوست داشتید و قدرت را رها می کردید.

خمینی کثیف حرف درستی در آن اوایل زد با این مضمون که گیرم اصلا آقای شاه تو خوب، مردم تو را نمیخواهند، باید بروی!

خامنه ای جاکش، رهبر کل داعش، که زبانت حسین شریعتمداری است؛اصلا گیرم تو وقتی از شرمگاه مادرت بیرون آمدی، یا علی گفتی و درهای کعبه باز شد و زمین لرزید! مردم تو را نمیخواهند. ای کاش ذره ای شرف داشتی و مثل شاه میرفتی اما تو حرام زاده تا مثل قذافی قمه در ماتحتت فرو نکنند، از توهم برون نخواهی آمد.

با توجه به کارنامه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی و همه پدید آورندگان انقلاب اسلامی، جز صدای حماقت، نمیتوان نامی شایسته بر روی آن شورش کور و ویرانگر گذاشت. فقط نگاهی به زباله های غیرقابل بازیافت ۵۷ تی و ایران ویران شده بیاندازید، تا به ماهیت کثیف انقلاب کفتاران ۱۲+۱ امامی ارتجاع سرخ و سیاه پی ببرید.

انقلاب اسلامی ماشین زمانی بود که ما را به ۱۴۰۰ سال قبل بازگرداند. بیخود نیست نیروهای سرکوبگر نظام همچو صدام قادسیه را به رخمان میکشند!

اکنون هم لاشخوران فسیل ۵۷ تی که هیچ نقش و طرفداری در خیابان های خونین ایران ندارند، میخواهند با سرمایه “هیچ” شریک فردایی بشوند که جهنم امروزش را اینها ساخته اند. نسل جوان ایرانی باید بداند اتحاد برای کسانی است که در میدان نبرد مهره دارند، نه مشتی خاله زنک چپول ۵۷ تی که هنوز دنبال کوبا و چگوارا و کون لیسی آیت الله صانعی و امثالهم و توله سگ های تروریست فلسطین و لبنان هستند.

روزی صد بار با خودتان تکرار کنید: عبور از جمهوری اسلامی بدون عبور از همه گروه هایی که در انقلاب سیاه ۵۷ دخیل بودند، ممکن نیست. اینها در انقلاب ملی شما نفوذ کنند، نتیجه اش در بهترین حالت خندق استمرارطلبان و در بدترین حالت تجزیه ایران خواهد بود.

آینده ایران را شما می سازید. درفش کاویانی را برافراشته نگاه دارید و نگذارید آنها که انتخابشان خمینی بود، انتخاب فرداهای شما را تحت تاثیر قرار دهند.

ایران را از ملایان و اوباش تروریست ۵۷ تی پس بگیرید، چرا که ایران فردا برای شماست؛ آباد و آزاد و در اوج…

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها