آمریکا مجتبی خامنه ای را تحریم کرد

چیزی دیگر به پایان خفت بار نظام تبهکار جمهوری اسلامی نمانده است. تحریم آخوند زاده اعظم در کنار تحریم های دیگر به علاوه خیزش هشیارانه شیعیان کشورهای همسایه نشانه های نفس های آخر این اهریمنان در سرزمینمان است. مردم در

بیشتر بخوانید

نوید براندازی و هراس از انتقام خونین

نوشته ای قابل اعتنا در بی بی سی ازامیریحیی آیت‌اللهی پژوهشگر فلسفه: پادشاهی پهلوی به‌سبب میراث مشروطه و پیوستار نظام سلطنت و تداوم نقش بسیاری از رجال قاجار به‌عنوان سیاست‌ورزان عصر پهلوی، خشونت سیاسی به‌مراتب کم‌تر و قیاس‌ناپذیری با نظام

بیشتر بخوانید