آی آخوندها! شما هنوز شرافت را نکشته‌اید

اگر شرایط اقتصادی کشور رو نگاه کنیم شرایط زندگی مردم رو هم بسنجیم، این مرد بزرگ یک نمونه شرافت و انسانیت و بزرگمردی است. حاضر است به این زندگی دشوار ادامه بدهد اما روحش تمیز و پاکیزه باقی بماند و

بیشتر بخوانید

فواید چند همسری را بنویسید

فایده دوم چند همسری تقویت و استحکام استخوان جمجمه است. دانشمندان دانشگاه استنفورد اخیرا آمار گرفته اند و متوجه شده اند مردان چند همسری از بس لنگه کفش و ملاقه و ماهی تابه به ملاج شان خورد، چند میلیمتر کلفت تر از جمجمه مردان تک همسر و یا بدون همسر است.

بیشتر بخوانید