اتحاد میان معترضان ایرانی و عراقی و لبنانی، یک ضرورت غیر قابل انکار است؛ راه براندازی «جاعش» از سرنگونی هلال شیعی میگذرد!

یکی از دلایل ناتوانی حکومت در مهار اعتراضات اخیر، کمبود نیروهای سرکوب گر بود. خوشبختانه با خارج شدن هسته «استمرار طلب» از بدنه جنبش اجتماعی ، اینبار ملت به جای رفتن میلیونی به مسلخگاه هایی چو میدان آزادی _ همانند

بیشتر بخوانید

نماینده دمکرات امریکا جاسوس از آب درآمد

بنابر گزارشهای رسیده اسناد جدیدی مبنی بر جاسوسی ایلهان عمر نماینده مسلمان از حزب دموکرات کنگره آمریکا به نفع رژیم جمهوری اسلامی ارائه شده است. او متهم است از دولت قطر پول دریافت کرده و به رزیم تروریستی جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید