بی‌ غیرتی و بی‌ حیایی چقدر؟ پس از آشوب ۲۲ بهمن ۵۷ فقط یک بیمارستان دولتی در تهران احداث شده است

واقعاً بی‌ غیرتی و بی‌ حیایی چقدر؟ استاندار تهران در جلسه اداری شورای شهرستان اسلامشهر گفت: پس از آشوب ۲۲ بهمن ۵۷ فقط یک بیمارستان دولتی در تهران احداث شده است، وی افزود: در برخورداری از تخت بیمارستانی میانگین کشوری

بیشتر بخوانید

داستان زندگی اکرم و شوهر اطلاعاتی اش

زن بیچاره چادرش مشکی اش را مرتب کرد بطوری که صورتش را کسی نبیند. چشم هایش گریان بود و بزور جلوی هق هق گریه اش را گرفت و از پله های تنگ دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق پائین می آمد. دفترخانه در طبقه دوم ساختمانی قدیمی روبروی پل گیشا بود.

بیشتر بخوانید

مجتهدی که حتی بعد از مرگش خانمی را حامله کرد!

من و همسرم مدتها بود که دارای فرزند نمیشدیم و به همین خاطر به بسیاری از اطبای ایران مراجعه کردیم ولی همه شان حرفشان یکی بود: شما از نظر پزشکی به هیچ عنوان نمی توانید بچه دار شوید. چندین نوبت به پزشک های خارجه هم مراجعه کردیم ولی پاسخ آنها هم منفی بود.

بیشتر بخوانید