مجتهدی که از برنامه شب جمعه مومنان باخبر بود

مردی سالخورده همه روزه از محله دوردستی در قم، به محله حاجی می آمد و دستگیره در خانه حاجی را می بوسید. از او می پرسند، چرا به این کار مداومت می کند. وی گفت: روزی با عیالم که از

بیشتر بخوانید

امریکا، کشور آمار و ارقام

یکی از مزیتهای امریکا این است که همه چیز حساب و کتاب مشخص و بصورت عدد و رقم دارد. برخلاف کشورهای بدبخت و بیچاره که اصلا نرخ تورم شان هم مخفی است چه رسد به دیگر موضوعات اقتصادی و اجتماعی.

بیشتر بخوانید