حمله سایبری رژیم به تاسیسات آب اسرائیل

این حمله سایبری به تاسیسات حیاتی و زیربنایی اسرائیل آنقدر مهم بوده که اسرائیل جلسه اضطراری درباره آن تشکیل داده و راههای پاسخ گویی به رژیم را بررسی کرده اند. در پایان این جلسه یکی از وزرای اسرائیلی گفته :

بیشتر بخوانید

مجتهدی که الکی الکی صاحب ثروت انبوه شد

در دوره صفوی و قاجار آخوندهای حقه باز همواره از طریق چاپلوسی و خودشیرینی نزد حاکمان و صاحبان قدرت و ثروت صاحب پول و املاک و مستغلات میشدند اما زمانی که میخواستند داستان چگونگی پولدار شدن خود را برای پیروان بدبخت و بیچاره خود توضیح بدهند اصل ماجرا را تحریف میکردند و مزخرفاتی را سر و هم میکردند که گویی همه حاکمان و مقامات دولتی بیسوادتر از آنها بوده اند و اگر می بینید این آخوندها صاحب مال و اموالی شده اند بخاطر علم و دانش بیکران آنها بوده است

بیشتر بخوانید

حقه بازی نهفته در مفهوم سنتی «میهن پرستی»

به بهانه بحث اخیر در مورد مفهوم میهن پرستی امثال اردشیر زاهدی ـ حتی اگر آنها در حد توان فکریشان صادق باشند ـ من میخواهم نشان بدهم اینجا از چه ترفندی استفاده میشود. البته این ترفند نه ابداع زاهدی است

بیشتر بخوانید