ناهمخوانی شدید در روایت رایج از سانحه شناور کنارک

هدف این نوشته آن است که نشان بدهد چرا روایت رایج (شلیک یک موشک از شناور جماران به کنارک حین یک رزمایش که هر دو در آن شرکت داشته اند) غیر منطقی به نظر میاید. ۱) آنچه مسلم است این

بیشتر بخوانید