بازنشر مقاله “بلوای پزشکان در ایران – ابراهیم هرندی”

اخیرا چند مقاله در سایت گویا به قلم “ابراهیم هرندی” منتشر شده. با کمی تحقیق در مورد سابقه نویسنده به مقاله زیر که در خرداد ۱۳۹۴منتشر شده برخورد کردم. به سایر مطالب مطرح شده در مقاله ایشان در مورد پزشک

بیشتر بخوانید

پادشاهی که دوبار بر تخت نشست: یکبار با نام خودش و یکبار هم با نام مستعار!

شاه عباس دوم در سال ١٠٧٧خورشیدی درگذشت. پسر او صفی میرزا جانشین او شد. در آن دوران منجم باشی ها در دربار صفوی خیلی منزلت داشتند و پادشاهان بدون نظر آنها آب هم نمیخوردند. تعیین ساعت خوش برای تصمیمات مهم

بیشتر بخوانید