دوزخ سازان عمامه دار- بخش چهارم

توضیح: خانم هما ناطق در ادامه مقاله اش اشاره ای دارد به ماجرای همدستی مجتهدین و انگلیس برای تجزیه ایران. بهتر از خودتان ماجرا را از قلم ایشان بخوانید. لازم به ذکر است که من مجبور شدم آنرا خلاصه کنم:

بیشتر بخوانید

یک حرف حساب از یک آدم حسابی: ریچارد گرنل در باره فرجام برجام

برجام مدتی پیش فروپاشید. ولی البته بایدن از یک «برجام ۲» حمایت خواهد کرد که تظاهر به حل مشکل میکند در حالی که رژیم در خفا کار هسته ای اش را پیش میبرد. اروپایی ها هم البته حمایت میکنند و

بیشتر بخوانید

نبرد دو قدرت اتمی (چین و هند) با سنگ و چوب !

احتمالا شما از نزاع اخیر بین نیروهای مرزی چین و هند در یک منطقه مورد مناقشه دریک ناحیه کوهستانی (شمال هیمالایا) شنیده اید که در نتیجه آن دهها سرباز جانشان را از دست دادند. ولی چیزی که شاید ندانید این است که در این ماجرا یک گلوله هم شلیک نشد و طرفین با سنگ و چوب به جان یکدیگر افتادند!

بیشتر بخوانید