انفجار بیروت: تخمین قدرت انفجار

بلافاصله پس از انفجار امروز بیروت اهل فن با روشهای مختلف (اثر تخریبی درفواصل معین، میعان بخار هوا ناشی از موج انفجار و غیره) به تخمین شدت انفجار پرداختند. من اینجا میخواهم به یک روش دیگر بپردازم: با استفاده از

بیشتر بخوانید

انفجار بیروت: چگونگی احتمالی حادثه

از ویدئوها کاملا مشخص است که سانحه از یک کارگاه حاوی مواد محترقه شروع شده و سپس به یک انبار مجاور سرایت میکند، که حاوی مقدار بسیار زیادی از مواد شیمیایی با قدرت انفجاری بالا بوده است، که به انفجار عظیم ثانویه و موج انفجار خیره کننده می انجامد.

بیشتر بخوانید