وقتی حضرت آدم همسرش را گم می کند!

شاه طهماسب صفوی از جبل عامل لبنان برای اولین بار تعدادی آخوند وارد ایران کرد که محمد باقر مجلسی هم در میان آنها بود. شاه او را مامور کرد تا روایات و احادیث تشیع را تدوین کند. بودجه و افراد زیادی هم در اختیارش قرار داد.

مجلسی در طی سالها موفق شد روایات و احادیثی را از خودش جعل کند و آنها را در 110 جلد تنظیم کرد که بعدها رکن مهم و یکی از معتبرترین کتابهای مرجع آخوندها قرار گرفت.

بدون اغراق این کتاب پر است از مزخرفات و حرفهای خنده دار که ظاهرا مجلسی موقع نگارش این روایات به ریش شاه سهماسب و ایرانیان می خندیده که پول خزانه کشور را در اختیار او قرار داده اند تا برایشان مزخرف ببافد.

بیشتر بخوانید

هَشتگزن‌هایِ ایرانی

تکنولوژی، یعنی سوشیال می‌دیآ، یاوه‌گویی را “دموکراتیزه” هم کرده!

اولویتِ ما، اوجبِ واجباتِ ما در مشروطه نوین، پس از نجاتِ ایران از انقراض، خارج کردنِ ایران از اسلام خواهد بود.

بیشتر بخوانید

سقوط بزرگ، مهناز همدانیان

گویا نیوز: در اعتراضات چند سال اخیر ایران، آنچه که بیشتر از همه دیده میشود، توجه چشمگیر مردم به «شاه» و «رضا شاه» است. بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران، «شاه» و رضاشاه را فرا می‌خوانند و برای روح

بیشتر بخوانید

مدارک هشدارهای متعدد گمرک لبنان در مورد انبار نیترات آمونیوم منفجر شده

مدارک نشان میدهند که گمرک لبنان حداقل ۶ بار در مورد خطر بالقوه نیترات آمونیوم انبار شده در بندر (که در سال ۲۰۱۳ از کشتی Rhosus ضبط شده بود) هشدار داده و از قوه قضاییه درخواست مجوز حراج یا صادرات

بیشتر بخوانید

چرا در قدیم جنازه ایرانیان را برای دفن به کربلا می بردند؟

حتما در کتابها خوانده اید که در زمانهای قدیم بسیاری از مسلمانان وصیت میکردند که جنازه آنان را به کربلا برده و در آنجا دفن کنند. اگر دنبال راز و انگیزه آن میگردید روایت زیر را بخوانید:

در جلد اول بحرالمصائب می نویسد که از حضرت صادق(ع) پرسیدند آیا شتر به بهشت می رود؟

فرمود بلی شتر صالح و شتری که در کربلا بمیرد.

پرسیدند حمار بهشت می رود؟

فرمود بلی حمار قدیر پیامبر و حماری که در کربلا بمیرد.

پرسیدند سگ به بهشت می رود؟

فرمود بلی، سگ اصحاب کهف و سگی که در کربلا بمیرد.

پرسیدند بزغاله به بهشت میرود؟

فرمود بلی، بزغاله حضرت موسی و بزغاله ای که در کربلا بمیرد.

بیشتر بخوانید