مردم آزاری چپ افراطی با مردم عادی

چپ های افراطی در واقع با همه چیز مخالفند و دنبال به هرج و مرج کشاندن جامعه هستند. در ویدئو زیر که دیروز در فضای مجازی منتشر شده و مربوط به حمله گروهی از هواداران حزب دمکرات به مردم عادی

بیشتر بخوانید

حقارت و زبونی اروپایی ها در مقابل جنایتکاران

وزیر امور خارجه سوئیس دست به سینه در مقابل حسن روحانی ایستاده. واقعا اگر هیتلر هم زنده بود باز این جناب وزیر همینطور دست به سینه در مقابلش می ایستاد. شما حقارت و زبونی مقامات اروپایی را در مقابل آخوندهای

بیشتر بخوانید

تحلیل انتخابات امریکا از زبان یک بایدنیست

آقای رضا گوهر زاد یک ایرانی- امریکایی است که عضو حزب دمکرات است و با همه رئیس جمهورهای دمکرات در سالهای اخیر نشست و برخاست داشته و از عاشقان پر و با قرص اوباما و بایدن است. در ویدئو زیر

بیشتر بخوانید