مرد همیشه عوضی

برخی از افراد همیشه در سمت عوضی حقایق قرار می گیرند. نمونه اش همین کارمند سابق ناسا فیروز نادری، همکارنایاک و عاشق دمکراتهای فاسد امریکا که همواره عوضی بوده و هیچوقت در سمت مردم ایران قرار نداشت. چند سال پیش

بیشتر بخوانید

Washington Institute: سورپرایز اکتبر با ایران؟ محاسبات و پیامدها (انگلیسی – یک ساعت)

هر ۳ مصاحبه شونده یک اکتبر سورپرایز از طرف ایران رو غیر محتمل میدانند. مهدی خلجی نظر جالبی داد: جمهوری اسلامی دفعه بعد دوست ندارد با دموکراتها سر میز مذاکره بنشیند بلکه خواهان توافقی است که نه تنها جمهوریخواهان بلکه

بیشتر بخوانید

اوضاع مالی رژیم خراب تر از تصور است

قبل از اینکه محمد خاتمی انتخاب شود، روابط خارجی جمهوری اسلامی با اروپا بشدت متشنج بود. آنها سفرای خود را بخاطر مشخص شدن دست داشتن آخوندها در عملیات تروریستی رستوران میکونوس از تهران فرا خوانده بودند. سیاستهای اقتصادی نسنجیده هاشمی

بیشتر بخوانید

جوک قرن: تلاش برای براندازی یک رژیم فاشیستی با ابزارهای دموکراتیک!

میخواهید بدانید چرا رویکرد براندازی یک رژیم فاشیستی با ابزارهای دموکراتیک ابلهانه است؟ خیلی ساده: چون این ابزارها وجود ندارند! اصلا فلسفه یک رژیم فاشیستی این است که این ابزارها را از شما سلب کند.

بیشتر بخوانید