اسلام و قرآن منشاء سقوط فرهنگی و اخلاقی

دین اسلام و فرهنگ قرآن منشاء سقوط فرهنگی و اخلاقی در جامعه است. قرآن دارای ساختار جزمی و قطعی‌گرا و تعبدگرا بوده، خود را مقدس و کلام الهی دانسته، فرد را همیشه بنده تلقی کرده و مخالف را “دشمن” معرفی

بیشتر بخوانید