جهان نیازمند افرادی هنجارشکن است

یک معلم تاریخ در فرانسه بخاطر کاریکاتوری از محمد توسط یک پناهنده مسلمان سر بریده شد. آنهم نه بخاطر کشیدن کاریکاتور بلکه بخاطر نشان دادن آن. اتفاقاتی نظیر این هر یکی دو هفته در جای جای شهرهای اروپا رخ میدهد

بیشتر بخوانید

حملۀ تروریستی اسلامی در فرانسه- بریدن سر معلم تاریخ به جرم نشان دادن کاریکاتور محمد (شارلی هبدو)

قربانی اخیراً در یکی از کلاس‌های درس خود دربارۀ آزادی بیان، کاریکاتورهای محمد را نشان داده بود. این تصاویر که در نشریه «شارلی ابدو» به چاپ رسیده بود.

بیشتر بخوانید

اصغر نحوی پور

اصغر نحوی پور متولد 1350 در محمود آباد مازندران و ساکن شهر ری تهران بود. اصغر نحوی پور ورزشکار بوده و مربی بدنسازی و کیک بوکسینگ بود . روز شنبه 24 تیر 96 او وارد ایستگاه متروی شهر ری شد

بیشتر بخوانید